mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Poznaniu